Profil sănătate adult
Adult
MDL 999
Analiza generală de sînge
Analiza generală de urină
Glucoza serică
ALAT,
ASAT
Bilirubina totală
Bilirubina directă
Profil lipidic (Colesterol-LDL-HDL-Trigliceride)
Calciu seric
Creatinina serică
Ureea
Acid Uric
Probele reumatice (ASLO, PCR, Factor reumatoid)
Helicobacter pylori din materii fecale
Profil sănătate copil
Copil
MDL 999
Analiza generală de sînge
Analiza generală de urină
Examenul Coproparazitologic (mat. fecale)
Antigen Giardia Lamblia (mat. fecale)
Glucoza serică
ALAT
ASAT
Fier seric
Calciu seric
Fosfor seric
Fosfatază alcalină
Creatinina serică
Probele Reumatice
(ASLO,PCR, Factor reumatoid)
Profil funcţie renală
Rinichi
MDL 570
Albumina serică
Creatinina serică
Clearance creatinine
Calciu seric
PTH
Bicarbonat
Clor seric
Fosfor seric
Sodiu seric
Potasiu seric
Magneziu seric
Analiza generală urină
Tulburări digestive
Digestie
MDL 1000
Antigen Giardia Lamblia
Examen coproparazitologic
Hemoragii oculte în fecale
Anticorpi anti-transglutaminază tisulară IgA, IgG
Anticorpi anti-gliadin IgG
Profil pancreatită
Pancreas
MDL 1000
Amilaza serică
Amilaza urinară
Amilaza pancreatica
Lipaza
Fosfotaza Alcalina
Profil diabet zaharat
Diabet
MDL 1000
Glucoza serică
Glucoza urinară
HbA1c
Profil lipidic
Microalbuminuria
Creatinina serică
TSH
Analiza generală de sînge
Profil hemostază
Hemostază
MDL 1000
Analiza gen. de sînge
Număr trombocite
Timp de sângerare
Timp de coagulare
Timp de tromboplastină, APTT
Timp de protrombină
Timp de trombină
Retractie cheag(RC)
Fibrinogen
Profil renal
Renal
MDL 600
Analiza gen. de sînge
Analiza gen. de urină
Creatinina
Ureea
Acid Uric
Calciu (Ca)
Fosfor (P)
Potasiu (K)
Sodiu (Na)
Proteina C-reactivă
Proba Neciporenco
Profil disfuncţie tiroidă
Tiroidă
MDL 2000
TSH
T3 liber (FT3)
T4 liber (FT4)
T3 total (Triiodotironină)
T4 total (Tiroxină)
Tiroglobulină
Anti-tiroglobulină
Anti-TPO
Anti-receptor TSH (TRAb)